Szkoła artystyczna "Etiuda"

Zapisy trwają

Regulamin

Regulamin Szkoły Artystycznej „Etiuda”

z siedzibą w Skawinie ul. Dąbrowskiego 8, NIP 9452032569, REGON 121207842.

 

1. Na zajęcia w Szkole Artystycznej „Etiuda” może uczęszczać każdy, od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby dorosłe, bez limitu wieku.

2. Program nauczania na zajęciach indywidualnych dostosowany jest do poziomu i tempa przyswajania materiału przez danego ucznia oraz jego upodobań muzycznych.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć jest dokładnie określony w ofercie szkoły oraz w cenniku.

4. Rok szkolny trwa 10 miesięcy nauki i pokrywa się z rokiem szkolnym obowiązującym w szkołach publicznych. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

5. Każdy semestr nauki zakończony jest pokazem uczniów na specjalnie zorganizowanym koncercie.

6. Jeżeli zaplanowana lekcja nie odbędzie się:

  • z powodu nieobecności ucznia (choroba, sprawy rodzinne itp.), nauczyciel nie ma obowiązku odrabiania lekcji,
  • z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy – lekcje nie są odrabiane,
  • z powodu nieobecności nauczyciela – nauczyciel jest zobowiązany do odrobienia zajęć w terminie dogodnym dla ucznia lub zapewnienie zastępstwa.

7. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

8. Płatność za zajęcia pobierana jest z góry. Wpłaty należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca.

9. Płatność można dokonywać w szkole lub na konto bankowe. Nr konta: 11 1020 3453 0000 8702 0172 3824. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie zajęcia od następnego miesiąca zostają wstrzymane do uregulowania należności.

10. Opłata za zajęcia dydaktyczne jest stała w danym roku szkolnym.

11. Terminy przerw świątecznych i wakacyjnych pokrywają się z terminami w szkołach publicznych i nie mają wpływu na wysokość czesnego.